Slideshow
#2023 - Open Up

Fontys Hogeschool ICT

Brengt het beste in mensen én omgeving naar boven

Onze manier van ontwikkelen en veranderen

De wereld verandert snel en sterk, zeker die van de ICT. Hoe de wereld er over een decennium uitziet, kunnen we eenvoudigweg niet voorspellen. Dat betekent dat een ambitieus kenniscentrum op het gebied van ICT vooral adaptief moet zijn. Dat vraagt om de continue actieve betrokkenheid en inbreng van onze medewerkers: openstaan voor ontwikkelingen en waar nodig flexibel zijn om ontwikkelingen te vertalen naar input voor actueel en relevant onderwijs en onderzoek.

Vertrouwen op talent
FHICT kijkt al langer voorbij de traditionele PDCA-cyclus. Wij vertrouwen liever op de talenten van onze medewerkers en willen deze talenten op een stimulerende manier helpen ontwikkelen. Daarom gebruiken wij naast de ‘harde’ kaders en ‘strakke processen’ van de Deming-cirkel, het IMWR-model als basis voor organisatie-ontwikkeling en kwaliteitsborging.

IMWR-model
IMWR staat voor Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren. Het model laat meer ruimte voor experiment en voor het benutten van een grote diversiteit aan talent. Daarmee is het een motiverende manier om mensen in beweging te krijgen en tot succesvolle prestaties te komen.

Het ontstaan van dit ambitieplan is in zichzelf een voorbeeld van IMWR. Het dient de eerste stap: Via de visie en de acht geformuleerde ontwikkelthema’s prikkelen we het bewustzijn en inspireren we medewerkers na te denken over onze ontwikkelpaden naar #2023 - OPEN UP.

De ontwikkelthema’s zullen we komende tijd verder verkennen en verdiepen. De initiatiefnemers gaan daarbij samen met hun teams tactiek, acties en doelen bepalen, ofwel stap twee: mobiliseren. Vervolgens gaan we aan de slag en zullen we tijdens het ontwikkelproces vele momenten zien van waarderen en reflecteren. Daaruit komen ongetwijfeld nieuwe inspiratie- en mobilisatiemomenten voort.

De IMWR-filosofie helpt ons onze organisatie voortdurend verder te verbeteren en te vernieuwen op de manier, die wij prettig vinden en waardevol achten.