Slideshow

We hebben het vak aantrekkelijker gemaakt

René Bakx: “Eind 2016 ben ik binnen mijn MKO-traject Didactiek & Toetsing aan de slag gegaan met de ontwikkeling van OIT11 (Oriëntatie ICT & Technology). De studenten komen bij dit vakgebied voor de eerste keer in aanraking met het kennisgebied Technology. Door de vele presentaties die hierbij ingezet werden, zaten de studenten vooral te consumeren. Het was mijn doel om de studenten in een actievere houding te krijgen waarbij ze meer eigenaarschap verkregen over hun eigen leerproces.

De student gaat nu zelf actief op zoek naar de kennis die hij nodig heeft, waarbij wij als docenten vooral als coach optreden.

De herontwikkeling heeft ertoe geleid dat het aantal opdrachten is verminderd. De omvang per opdracht is wel groter geworden.

De student gaat nu zelf actief op zoek naar de kennis die hij nodig heeft, waarbij wij als docenten vooral als coach optreden. De studenten hebben inzicht in de beoordelingscriteria van de formatieve opdrachten, waarmee zowel de student als de docent de mate van beheersing van de leerdoelen kan volgen.

Hierdoor is het ons gelukt om het vak aantrekkelijker te maken, op een wijze die past binnen ons toetsbeleid. Ook heb ik ondertussen mijn MKO Didactiek en Toetsing behaald, mede op basis van deze casus."