Slideshow
#2023 - Open Up

Fontys ICT

Brengt het beste in mensen én omgeving naar boven

Uitdagers van vooruitgang?

AMBITIEPROGRAMMA #2023 OPEN UP

Fontys ICT heeft ambitie! Onze identiteit is niet voor niets ‘Uitdagers van vooruitgang’. We innoveren vakinhoudelijk, onderwijskundig en betrekken daar in toenemende mate externe partijen bij. Bedrijven en instellingen doen op allerlei manieren mee in onderwijs en onderzoek. In de afgelopen vijf jaren hebben we ons goed ontwikkeld en daar heeft ons ambitieprogramma sterk aan bijgedragen.

Hoe zijn de ambitiethema’s tot stand gekomen?

Het begint bij de accreditatie. Hiervoor doorloop je als opleiding een zelfevaluatie en een visitatie. Dit levert waardevolle feedback op over de organisatie en het functioneren daarvan. Met het kernteam is de feedback geanalyseerd. We hebben veel gesprekken gevoerd (intern en extern) over wat er van Fontys ICT verwacht wordt. Aan deze gesprekken namen vertegenwoordigers deel van bedrijven, maatschappelijke instellingen, overheid en onze Strategische Raad van Advies. En ook bij onze docenten, ondersteunend personeel en studenten hebben wij ons licht opgestoken. Waar zien zij kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes?

Hoe ontwikkelt de ICT-markt zich? Wat doen we goed en wat kan nog beter? Deze verkenning heeft geleid tot een grote hoeveelheid adviezen. Hieruit zijn acht ambitiethema’s gedistilleerd, projectleiders benoemd en themateams gevormd.

Hoe is het verlopen?

We hebben veel bereikt, maar ook de nodige uitdagingen gehad. Zo zijn we in deze periode gereorganiseerd, zijn er locaties toegevoegd en vernieuwd en hadden we natuurlijk te maken met de impact van de Coronapandemie. Maar de aanhouder wint, met toewijding en doorzettingsvermogen hebben we onze ambities gestalte gegeven. En nu, vijf jaar later, kijken we met trots naar de resultaten die zijn geboekt. U leest het op deze website.


Programma manager #2023 Open Up
Cees van Tilborg