Slideshow

Global
Acting

Global Acting

Ontwikkelthema
INTERCULTUREEL BEWUST

Het vakgebied ICT beperkt zich niet tot de landsgrenzen. In Brainport werkt IT-talent uit de hele wereld aan oplossingen voor mondiale uitdagingen. Fontys ICT en haar partners uit het bedrijfsleven hebben de afgelopen jaren een sterk internationaal profiel gekregen. Werken en leren in een multiculturele omgeving is verrijkend, maar kent ook uitdagingen.

Ineke Huyskens, projectleider: “Global Acting is een breed en heel relevant thema. Het gaat veel verder dan uitwisselingsprojecten. We hebben ons afgevraagd wat het voor onze studenten betekent om een ‘global citizen’ te zijn en hoe we als instituut omgaan met intercultureel onderwijs en onze rol in de mondiale samenleving. We hebben grote stappen gezet en ik ben heel trots op de resultaten.”

Highlights:

Minor Global Acting & IT

“Samen met buitenlandse hogescholen in België, Spanje, Oostenrijk en Zuid-Afrika hebben we een bijzondere minor opgezet. Hierbij gaan studenten een half jaar aan de slag met een overkoepelende opdracht op het gebied van ‘sustainable development’. In deze minor krijgen studenten niet één buitenlandervaring, maar vijf. Op iedere hogeschool staat een ander ICT-expertisegebied centraal. Zo werken zij met elkaar toe naar een mooi eindresultaat.”

Edubadge Intercultural Awareness

Naast het reguliere curriculum, zijn we bezig met het ontwikkelen van een leerlijn Intercultural Awareness. Studenten volgen workshops om interculturele verschillen
te leren duiden en te werken aan hun communicatieve vaardigheden. Tezamen vormt dit een extracurriculair portfolio waarvoor studenten een Edubadge verdienen. We merken dat bedrijven bijzondere belangstelling hebben voor professionals met ‘international skills’.

Professionele ontwikkeling

Interculturele vaardigheden zijn natuurlijk ook van belang voor onze eigen organisatie. Met hulp van een extern trainingsbureau verzorgden we een serie workshops rondom interculturele bewustwording en vaardigheden. Ruim 100 medewerkers doorliepen de trainingen, waarbij er een aantal zijn opgeleid om trainingen aan collega’s te gaan verzorgen.

Onderzoek

Het team heeft een Europese beurs verkregen voor onderzoek naar internationaal bewustzijn en interculturele vaardigheden. Dit onderzoek zal de komende periode gestalte krijgen.

 

Profilering

Binnen Fontys zijn we een van de voorlopers op dit gebied. We delen actief onze kennis binnen Fontys, o.a. met de strategische werkgroep Internationalisering. Onze ontwikkelingen mogen rekenen op ruime aandacht van buitenlandse hogescholen en universiteiten.

Toekomst

Internationalisering en global acting zijn vaste onderdelen van de organisatie geworden. We hebben een uitgebreid netwerk van hogescholen en universiteiten in het buitenland opgebouwd waarmee we uitwisselingen organiseren. Daarbij fungeren bedrijven als opdrachtgever en assessor. Sinds de start is het aantal uitwisselingen vertienvoudigd. Onze stappen hebben ook geleid tot meer aandacht voor de toekomst. Er staat een vacature uit voor een Projectleider Intercultural Development. Deze krijgt de verantwoordelijkheid om onze interculturele organisatie verder vorm te geven voor en met onze studenten en medewerkers.”

Projectleider
Ineke Huyskens

Coördinator Internationalisering en projectleider Global Acting