Slideshow

Global
Acting

Global Acting

Ontwikkelthema
ICT is een internationaal vakgebied. Alleen al in de Brainport regio werkt ICT-talent uit de hele wereld aan de uitdagingen van de ‘smartest region’. Er bestaat dus een grote kans dat je als ICT-professional straks werkt in een multiculturele omgeving.

Bovendien vragen steeds meer werkgevers nadrukkelijk om internationale ervaring. Door globalisering komen onze afgestudeerden ook op de Nederlandse arbeidsmarkt in aan- raking met interculturele samenwerking.

Intercultural Awareness
​​​​​​Het ontwikkelen van intercultural awareness is essentieel voor je functioneren in je toekomstige baan en daarmee verrijkend voor studenten én collega’s. Van een perspectief uit een andere cultuur kun je veel leren. Omgaan met diversiteit is een onderdeel van modern burgerschap en sluit aan bij de wereldwijde Sustainable Development Goals. Uit onderzoek blijkt dat het opdoen van internationale ervaring mensen betere probleemoplossers maakt, dat ze creatiever en ondernemender zijn en een grotere kans hebben op een baan en promotie.

Wat nu?
​​​​​​FHICT is al geruime tijd actief op het gebied van Internationalisering. Zo hebben we o.a. een succesvolle English Stream en gaan steeds meer studenten voor korte of langere tijd naar het buitenland tijdens de studie. Ook hebben we aandacht voor internationalisation@home: het in contact brengen van Nederlandse studenten met buitenlandse studenten in projecten. Aan de internationale activiteiten willen we nog een aantal elementen toevoegen.

  • Meer Internationaal onderzoek
  • Meer samenwerking met opleidingen en kennisinstituten wereldwijd
  • Meer internationale stages
  • Een grotere deelname aan internationale activiteiten onder medewerkers
  • Het actief verbinden van studenten vanuit verschillende nationaliteiten en culturen.

Belangrijk hiervoor is het uitbouwen van onze internationale positionering. We willen gezien, herkend en erkend worden door universiteiten, hogescholen, kennisinstituten, studenten en professionals in het buitenland. Belangrijk is ook, dat we een goede mix houden tussen de landen en culturen, waarmee we werken.