Slideshow

Innovation
Hubs

Innovation Hub(s)

Ontwikkelthema
Een Innovation Hub is een plaats waar vernieuwing tot stand komt. Er is ruimte voor experiment en het grondig verkennen van alle mogelijke ideeën om uiteindelijk nieuwe combinaties te maken en innovaties op te leveren.

Een goede Innovation Hub is er dan ook op ingericht de toevallige ontmoeting tussen mensen met specifieke kennis en vaardigheden te stimuleren. Uit die toevallige ontmoeting ontstaan immers verrassende en nieuwe inzichten, producten en bedrijfsmodellen. Een Innovation Hub ademt een sfeer van ondernemerschap. Mensen leren er veel en snel van elkaar en werken gedreven samen om ideeën te realiseren.

Leren buiten je comfortzone
De Innovation Hub is een waardevolle omgeving voor FHICT, omdat het vraag en aanbod in een vroeg stadium bij elkaar brengt, omdat het ondernemende studenten de mogelijkheid biedt hun talenten te onderzoeken en te ontwikkelen en omdat het volop nieuwe kennis oplevert buiten de ‘comfortzone’ van een vak of discipline.

Wat nu?
​​​​​​FHICT gaat externe Innovation Hubs creëren. De eerste is al in de maak. Onder de naam: Fontys ICT InnovationLab, deze hub wordt gesitueerd op Strijp T, een omgeving met een krachtig erfgoed in industrie en ondernemerschap en een sterke aanwezigheid van de creatieve industrie. Dit geeft de sfeer, functionaliteit en uitgangspunten om een echte innovatie-omgeving te zijn. Hier worden vragen en marktmodellen verkend en startups geboren. Innovation Hubs geven een positieve impuls aan Knowledge Transfer.

Projectleider
Suzanne van Kuijk
Suzanne van Kuijk
In de media
Open Up Ambitiethema InnovationLab

Hier moet de lucht trillen van inspiratie!

Strategische Raad van Advies

Vanuit de Strategische Raad van Advies zijn Alex Otten en Maurice van Veghel betrokken bij Innovation Hubs.

Alex Otten
Alex Otten

Managing director | co-owner We Are You

Maurice van Veghel
Maurice van Veghel

IT director and CIO Sligro Food Group

Martin Hundepool
Martin Hundepool

Manager Atos Technology Lab Eindhoven