Slideshow

Innovation
Hubs

Innovation Hub(s)

Ontwikkelthema
HYBRIDE OMGEVING DIE INNOVATIE FACILITEERT

Fontys ICT InnovationHub(s) zijn bruisende open omgevingen waar onderwijs en praktijkgericht onderzoek met elkaar worden verbonden. Er is ruimte voor leren, voor presenteren, voor experimenteren en exposeren. Studenten werken er samen met docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld aan innovatieve ICT- oplossingen. Het ambitieteam Innovation Hub(s) boekte resultaten op drie pijlers:

Werkomgeving

Projectleider Ferry Wonders: “De afgelopen vier jaar hebben we op Strijp TQ de eerste hub gerealiseerd: Fontys Innovation Lab. De ruimte is overwegend open met diverse werk- en presentatieplekken en bevat een aantal labs (CreateLab, DemoLab, MakeLab, UX-lab) met specifieke inrichting en tooling. Via laagdrempelige workshops raken zij bekend met de onderzoeksmogelijkheden van de labs.” Voormalig projectleider Sandra Verhoeven vult aan: “Gebruikers werken in kleine groepen intensief samen aan projecten en prototypes en wisselen van gedachten in de sociale ontmoetingsplekken. Belangrijk bij de inrichting van de omgeving is dat we steeds input hebben opgehaald bij onze collega’s en studenten. De inzichten die wij opdeden in gesprekken, enquêtes en inspraakmomenten, heeft bijgedragen aan een onderbouwde visie op huisvesting voor Fontys ICT.”

Zichtbaarheid

Ferry: “Het Fontys Innovation Lab is gericht op interactie tussen studenten, docenten en professionals van buiten. Dat gaat echter niet vanzelf. Mensen moeten het eerst leren kennen en vervolgens gaan gebruiken. Het vraagt voortdurend energie en aandacht. Om de zichtbaarheid en het gebruik te vergroten is het gebouw van binnen en buiten voorzien van herkenbare eigen branding en bewegwijzering. Verder hebben we allerlei activiteiten georganiseerd zodat bezoekers en gebruikers de omgeving zelf kunnen ervaren. Door samen te werken met (inter)nationale events zoals Dutch Design Week, STRP, GLOW en Night of the Nerds, hebben we de hub echt op de kaart gezet bij in- en externe stakeholders. Dit alles heeft bovendien geleid tot goede ‘media exposure’ in regionale en landelijke media.”

Verbinding

Sandra: “Het Fontys Innovation Lab staat bewust buiten de campus om de verbinding met de bedrijven eromheen te bevorderen. Dat jagen we aan door het organiseren van lunchsessies, projectenmarkten en kennisevents. Innovation Insights en Updates Available zijn daarvan treffende voorbeelden. Verder zijn we betrokken bij het opzetten en onderhouden van SPARC, activiteiten met een vaste groep van partners uit het werkveld. De SPARC-partners zijn intensief betrokken als opdrachtgevers en assessoren bij onderzoeksprojecten en treden regelmatig op als gastsprekers.”

Ferry: “We zijn erin geslaagd om een bruisende hybride leer/ werk/onderzoeksomgeving te creëren die een belangrijke verbinding vormt tussen de binnen- en buitenwereld van Fontys ICT. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de Fontys Innovation Hub(s) onderhouden en verder ontwikkeld worden. Daarom dragen wij onze ‘lessons learned’ nu over aan diverse onderdelen van de organisatie en adviseren om een ‘Innovation Manager’ aan te stellen die zal ondersteunen bij de verdere ontwikkeling.”

Meer weten?

Fontysictinnovationlab.nl

Projectleider
Ferry Wonders