Slideshow

Strengths Based
Development

Strengths Based Development

Ontwikkelthema
DE KRACHT VAN INFORMEEL

Sterke groei, meer locaties, meer diversiteit door internationale studenten en collega’s, transformatie van een opleidingsinstituut naar een (open) kennisinstituut, de introductie van research-based leren, docent- onderzoekers die steeds meer de rol krijgen van coach; al deze veranderingen vragen nogal wat van de organisatie. Themateam Strengths Based Development boog zich over de ontwikkeling van organisatie en collega’s.

Projectleider Bartosz Paszkowski: “Hoe kunnen wij in deze context onze organisatie en collega’s tot bloei laten komen? We zijn met een standaard projectplan aan de slag gegaan, maar al snel bleek dit een werkwijze die niet bij ons paste. Daarom hebben we bewust de ruimte genomen om eerst goed na te denken. Te reflecteren op wat collega’s echt belangrijk vinden en waar wij als themateam het verschil konden maken. Dat zijn we vervolgens op gaan halen via interviews en brainstorms.”

De highlights van onze inspanningen:

Leerlandschap in kaart

“Wat kunnen collega’s inzetten voor hun ontwikkeling, hoe doen ze dat en hoe ervaren ze dat? Kan dat beter en makkelijker? We brachten het leerlandschap in kaart en ontwikkelden overzichtskaarten die de ontwikkelingszoektocht ondersteunen. Door in te zoomen op trainingsaanbod, ambitie, rol en ontwikkelingspad kun je effectief het gesprek aangaan over je ontwikkeling met onze People Managers. Door inzicht in het leerlandschap te koppelen met ontwikkelingen binnen en buiten Fontys, ontstaat waardevolle input voor het strategisch beleid.”

De kracht van informeel

“Tijdens onze verkenning constateerden we ook dat bij persoonlijke ontwikkeling de informele stroom ontzettend belangrijk en waardevol is. Collega’s zoeken elkaar (on)bewust op om verhalen uit te wisselen, te kijken naar elkaars aanpak en te leren van de ervaringen van de ander. Daarin schuilt een bijzondere en praktische kracht. We trokken al snel de conclusie dat we deze informele netwerken veel meer zouden moeten faciliteren, door ze zichtbaar te maken en een plek te geven. Zo is bijvoorbeeld - met een aantal collega’s - een rozentuin ingericht op locatie R10. Een plek om informeel samen te komen en te reflecteren op het werk, vak en persoonlijke ontwikkeling. Dat bleek een schot in de roos.”

 

Voorwaarden voor groei

“We beseffen dat de resultaten van ons themateam soms moeilijk te meten zijn. We zijn op weg naar een open netwerkorganisatie en we merken dat de verhalen die collega’s ons en elkaar vertellen, zijn veranderd. Dat vind ik een mooie indicatie van ontwikkeling. Naar de toekomst toe is het ons advies om in te blijven zetten op goede support, ruimte voor reflectie, ruimte om fouten te mogen maken, informeel contact en activiteiten zonder resultaatverplichting. Daarmee draag je bij aan een open sfeer waarin mensen zich kwetsbaar durven opstellen en dat zijn cruciale voorwaarden voor groei.”

Projectleider
Bartosz Paszkowski