Slideshow

Strengths Based
Development

Strengths Based Development

Ontwikkelthema
Bij de ontwikkeling van opleidingsinstituut naar (open) kenniscentrum horen specifieke vaardigheden. Docent-onderzoekers zullen steeds meer de rol krijgen van leer- en onderzoekscoach. Daarnaast blijft het werkveld voortdurend in beweging, zowel qua techniek als thematiek.

De FHICT-professionals van nu hebben niet alle antwoorden zelf paraat. Dat hoeft ook niet. Wel kunnen ze, door het stellen van de juiste vragen, studenten (en anderen) op weg helpen naar het vinden van antwoorden.

Ontwikkelen
FHICT wil zichzelf voortdurend ontwikkelen. Dit kan alleen als medewerkers daarin meegaan. Wendbaarheid, ondernemend gedrag, onderzoeks- en coachingsvaardigheden zijn steeds belangrijker. Het ontwikkelen van studenten in Open ICT-Lab of Innovation Hub, is fundamenteel anders dan voorheen.

Ook de nauwere relatie met het werkveld en flexibilisering van het curriculum vragen om adaptiviteit: werken in kortere cycli, meer samenwerken met externe professionals op actuele thema’s en tools, theorie gericht vertalen naar de praktijk, etc. Iedere medewerker heeft zijn eigen talenten en kan hiermee collega’s aanvullen en inspireren. Het is de kunst om deze talenten te mobiliseren en te waarderen.

Wat nu?
​​​​​​Naast de didactische vaardigheden, gaat FHICT ook inzetten op het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Denk daarbij aan onderzoek in lectoraten, bedrijfsstages, projecten met en voor bedrijven. In alles wat we doen, werken we vanuit motivatie en respect. We besteden daarbij uiteraard aandacht aan alle medewerkers van FHICT.

We zetten in op krachtige medewerkers, die zich zeker voelen in hun functie en open staan voor de toekomst. Dat doen we via Strengths Based Development, wat betekent dat we vooral kijken naar sterktes van mensen. Samen zoeken we naar manieren om die optimaal naar boven te brengen.

Projectleider
Bartosz Paszkowski
Bartosz Paszkowski
Strategische Raad van Advies

Vanuit de Strategische Raad van Advies is Ton van Rhijn betrokken bij Strengths Based Development.

Ton van Rhijn
Ton van Rhijn

Directeur Informatiemanagement / ICT / Data Science CZ-groep