Slideshow

Impact on
Society

Impact on Society

Ontwikkelthema
Het FHICT van morgen staat middenin de maatschappij. Nog meer dan nu gaat het een verbinding aan met de samenleving

Onderzoek en onderwijs heeft niet alleen tot doel waardevolle professionals op te leiden, maar ook om maatschappelijk van betekenis te zijn. Daarom onderzoeken we actuele en ook sociaal-maatschappelijke thema’s en werken hieraan vanuit ICT perspectief.

Motivator voor student, docent en professional
De young professional van nu wil meer dan alleen maar geld verdienen of status opbouwen. Hij of zij wil iets bijdragen aan de wereld. De alomtegenwoordigheid van informatie maakt, dat we meer over de wereld en haar problemen weten dan ooit. Het kiezen van een omgeving, die persoonlijke vorming en een bijdrage aan een betere wereld combineert, is een aantrekkelijke motivator voor studenten. Het realiseren van maatschappelijke impact is daarmee een selectiecriterium voor studenten, professionals én voor medewerkers, die willen werken bij een werkgever die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Onze invloed positief aanwenden
Big Data, Internet of Things, Quantified Self, Artificial Intelligence en Cyber Security... ICT raakt alle processen waar mensen in leven
en werk mee te maken hebben en die invloed neemt alleen maar toe. FHICT heeft de ambitie mensen (studenten, medewerkers en professionals) te helpen hun ICT-kennis en -kunde te ontwikkelen en positief in te zetten voor een sociale maatschappij.

Wat nu?
De komende jaren neemt FHICT haar rol in de maatschappij nadrukkelijk onder de loep. Samen met Partners in Education, Partners in Innovation, collega-onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties komen we tot actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen voor onderwijs en onderzoek. We laten docenten en studenten zelf manieren vinden, waarop ze zich voor deze maatschappelijke thema’s willen inzetten.

Projectleider
Danny Bloks
Danny Bloks
In de media
Bit by byte naar een betere wereld

ICT wordt steeds meer human-driven. We hebben ons sociaal kompas nodig zodat niet de techniek óns, maar wíj de techniek bepalen.

Strategische Raad van Advies

Vanuit de Strategische Raad van Advies zijn Alexander Baas, Tessy van Stuijvenberg en Marcel Thaens betrokken bij Impact on Society.

Tessy van Stuijvenberg
Tessy van Stuijvenberg

VP Sector Lead CGI