Slideshow

Identity

Identity

Ontwikkelthema
Bij een transitie van onderwijsinstelling naar kenniscentrum hoort uiteraard een goede profilering. Wijzelf, aankomende studenten, gastdocenten en partners moeten onze nieuwe rol en waarden gaan bepalen, kennen, herkennen en waarderen. Dat betekent, dat we duidelijk moeten laten zien wie we zijn, waar we voor staan en welke resultaten we boeken.

Dynamische leer- en onderzoeksomgeving
​​​​​​Fontys ICT is een vernieuwende en snel evoluerende organisatie. Wij zoeken voortdurend naar manieren om ons onderwijs en onderzoek te verrijken, persoonlijker en flexibeler te maken. Wij aarzelen niet om te experimenteren, met nieuwe technologie, werkvormen, curriculum en samenwerkingsverbanden. Dat doen we in nauw contact met de wereld om ons heen: studenten, arbeidsmarkt, bedrijven, collega-kennisinstellingen en de maatschappij waarin we ons bevinden.

Dit levert een dynamische leer- en onderzoeksomgeving op, waar talent zijn eigen leerweg uit kan stippelen en zich optimaal kan ontwikkelen. Een omgeving, die bovendien open is voor iedereen, die er gebruik van wil maken. We zijn daarmee onderscheidend.

Wat nu?
​​​​​​De komende tijd nemen wij onze profilering, positionering en daaruit voortvloeiend onze branding onder de loep. We heroverwegen onze waarden en centrale boodschappen en definiëren onze nieuwe identiteit. We zoeken naar manieren om deze effectief uit te dragen naar alle stakeholders.

 

Het Fontys ICT-kompas
In 2020 heeft het themateam Identity op basis van interviews en werksessies met collega’s en andere betrokkenen bij onze organisatie hard gewerkt om onze collectieve waarden en ambities te verkennen. Dit hebben wij vertaald naar het FHICT Kompas, een model dat onze belangrijkste waarden in beeld brengt en richting geeft aan hoe wij ons als organisatie (willen) onderscheiden. 

Bekijk het FHICT Kompas

Projectleider
Anke Bardie
Anke Bardie
In de media
Wat maakt Fontys ICT nu echt Fontys ICT

‘Wat is onze identiteit?’ ‘Wat definieert ons, wat verbindt ons?’ Fontys ICT buigt zich over deze existentiële vragen. Alleen als je jezelf door en door kent, kun je jezelf goed profileren.