Slideshow

Identity

Identity

Ontwikkelthema
UITDAGERS VAN VOORUITGANG

Bij een transitie van onderwijsinstelling naar kennisinstituut hoort een goede profilering. Wijzelf, aankomende studenten, docenten en partners moeten onze nieuwe rol en waarden bepalen, kennen, herkennen en waarderen. Dat betekent, dat we duidelijk moeten laten zien wie we zijn, waar we voor staan en welke resultaten we boeken.

Projectleider Anke Bardie: “De afgelopen vier jaar heeft het ambitiethemateam Identity in wisselende samenstelling de identiteit en positionering van ons instituut onder de loep genomen en gezocht naar manieren om deze effectief uit te dragen naar alle stakeholders. In onze verkenning hebben we veel en uitgebreid gesproken met collega’s, studenten en het werkveld. Daaruit is een sterk gezamenlijk beeld ontstaan dat we hebben uitgewerkt in diverse communicatiemiddelen.”

Wie zijn wij?

“Met het Fontys ICT-kompas hebben we een sterke basis gelegd voor het verwoorden, verbeelden en versterken van onze identiteit. We staan voor: ‘gedurfd pionieren’, ‘uitblinken door jezelf te zijn’ en door onze ‘krachten te bundelen’ maken we ‘samen impact’. Samen vormen deze waarden het fundament onder ons credo: ‘Uitdagers van Vooruitgang’. Het kompas is omarmd in de organisatie. Het heeft bijgedragen aan het nieuwe Fontys ICT-verhaal. Bewust of onbewust is het narratief gewijzigd van ‘wat wij/zij doen’ naar ‘waarom en hoe we de dingen samen doen’.

De kompas-windrichtingen zijn tot leven gebracht in de organisatie door onder meer Uitdagers van Vooruitgang- ambassadeurs die projecten en workshops hebben geïnitieerd. Ons verhaal zie je herkenbaar terugkomen in onze huisvesting, vertellen we bij de onboarding van nieuwe medewerkers, zetten we in bij merkactivatiecampagnes en iedereen die daar interesse in heeft kan het bordspel Expeditie Fontys ICT spelen. Met deze en andere middelen brengen we onze waarden tot leven.

De dialoog doet het

Dit traject heeft bijgedragen aan een herijking van ons zelfbeeld. Met verhaal, kompas en meer pretenderen we overigens niet dat we er zijn. Een identiteit is voortdurend in ontwikkeling. We zijn en blijven daarover met elkaar in gesprek. Ik denk dat daar de grootste waarde zit. De voortdurende dialoog over identiteit helpt bij onze profilering naar binnen en buiten én het bevordert de onderlinge binding tussen collega’s. Ik, en ik denk vele collega’s met mij, ben er trots op om onderdeel te zijn van Fontys ICT.”

Projectleider
Anke Bardie