Slideshow

Knowledge
Transfer

Knowledge Transfer

Ontwikkelthema
OP WEG NAAR EEN KENNIS COMMUNITY

“Knowledge Transfer is onze kernactiviteit, dat willen we op een hoog niveau neerzetten,” vertelt projectleider Constanze Thomassen. “Dat deden we al voor onze studenten in de opleidingen, maar nu we een transitie doormaken van opleidingscentrum naar kennisinstelling, betekent dat ook dat we deuren openzetten naar de wereld om ons heen. We willen een plek zijn, een platform van kennis en onderzoek, voor iedereen die professioneel iets met ICT wil.”

Het team ging enthousiast en breed aan de slag met het thema. Onder andere door Corona heeft het niet de gehele wensenlijst kunnen afvinken. Zo is de ontwikkeling van korte cursussen voor IT-professionals tijdelijk uitgesteld. Dit zou te veel vragen van het docententeam in deze buitengewone tijd. Echter, er zijn mooie resultaten geboekt, die ook in de toekomst veel gaan brengen. De highlights:

Aansluiting VO

“We wilden een betere aansluiting realiseren met het voortgezet onderwijs. Daarvoor hebben we het HAVICT- programma ontwikkeld. Via dit programma kunnen Havo 4-leerlingen een middag in de week komen proeven van IT. Ze gaan bij ons op locatie aan de slag met experimenten en opdrachten. De pilot op twee VO-scholen in Eindhoven was succesvol. We zijn nu aan het verkennen om het uit te bouwen naar Tilburg en in te brengen in het zogenaamde landelijke Havo P-programma. Zo krijgen Havo-leerlingen de mogelijkheid om meer praktijkgeoriënteerd te leren. Mogelijk gaan we hier ook andere Fontys opleidingen bij betrekken.”

Masteropleiding

“We wilden onze meest analytische studenten betere mogelijkheden bieden met een Master in IT op niveau 5. Het accreditatietraject hiervoor is positief doorlopen. We zochten een onderscheidende positie in de markt, schreven een profilering, doorliepen de macrodoelmatigheidstoetsen hebben de basis ingericht. Dit alles heeft geleid tot een positief advies. Het ontwikkelteam gaf de Master inhoudelijk invulling en de opleiding heeft de eerste studenten verwelkomd.”

Alumni

“Als afstudeercoördinator had ik ook een persoonlijke ambitie. Hoewel wij een uitstekend netwerk hebben met de bedrijven en organisaties om ons heen, deden we veel te weinig met onze alumni. We zijn vanuit Knowledge Transfer de eerste stappen gaan zetten voor een actief alumnibeleid. Een mooi wapenfeit is de organisatie van ons succesvolle IT Festival (ter ere van 50 jaar IT-onderwijs in Eindhoven), dat jaarlijks terugkeert en waarbij de alumni een grote rol spelen. Op advies van ons team is er op een later moment een alumni coördinator aangesteld. Naar de toekomst toe hoop ik dat de alumni coördinator zichzelf overbodig maakt. Dat we zo’n sterke binding hebben dat alumni het zelf gaan doen.”

 

Projectleider
Constanze Thomassen