Slideshow

Knowledge
Transfer

Knowledge Transfer

Ontwikkelthema
Een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ is actueler dan ooit. De wereld - zeker die van de ICT - verandert snel en sterk. Kennis heeft maar een beperkte houdbaarheid en daarmee een andere waarde dan in het verleden. Dat betekent, dat professionals voortdurend moeten blijven werken aan hun professionele ontwikkeling.

Deuren openzetten
​​​​​​Fontys ICT wil als kenniscentrum de deuren wijd open zetten voor alle (aankomende) professionals waarvoor ICT-ontwikkelingen essentieel zijn. Zeker ook voor professionals, die al jaren in de ICT aan het werk zijn. Door kennis op diverse, toegankelijke manieren aan te bieden kunnen professionals op elk willekeurig moment - fysiek of virtueel - tijd doorbrengen in ons kenniscentrum om kennis en vaardigheden op te doen over specifieke onderwerpen. Daarbij willen we ook gezamenlijk optrekken in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Zo kunnen Fontys ICT-studenten (en docenten) samen met professionals nieuwe ideeën en werkwijzen toetsen aan de dagelijkse realiteit.

Wat nu?
​​​​​​Vanzelfsprekend hoort bij het ontwikkelen van professionals een organisatie die knowledge transfer faciliteert. Wij bieden al diversificatie in onze Associate degree en Bachelor- programma’s. Daarnaast bieden we opleidingen in voltijd en deeltijd, in het Nederlands en het Engels. Dat aanbod gaan we de komende tijd uitbreiden richting master-opleidingen.
Ook vertalen we delen van het curriculum naar kortlopende trainingen, of ontwikkelen trainingen voor specifieke doelgroepen. Die trainingen kunnen fysiek en virtueel plaatsvinden, bijvoorbeeld via MOOCs. Daarbij zullen we ook kijken naar de manier van validatie, bijvoorbeeld via microcredentials/open badges (certificaten per onderdeel). Ook zal knowledge transfer plaatsvinden via praktijkgericht onderzoek in samenwerking met researchteams en gekoppeld aan lectoraten.

Om te zorgen voor een effectieve knowledge transfer, breiden wij de intensieve samenwerking met ons netwerk van Partners in Innovation en ons internationale netwerk verder uit. Binnen deze netwerken gaan we op zoek naar samenwerkings- mogelijkheden om onze eigen Fontys ICT-professionals ruimte te bieden om zichzelf te ontwikkelen in een praktijkgerichte (onderzoeks-)omgeving. Ook zien wij hier goede mogelijkheden voor samenwerking met andere kenniscentra.

Vanzelfsprekend wordt in de opleidingen veel aandacht besteed aan professional skills, zoals samenwerken met professionals in projecten of onderzoek.

Fontys ICT groeit in aantallen studenten, medewerkers en locaties. De uitdaging daarbij is de aanwezige kennis in de organisatie toegankelijk te maken voor iedereen. In samenwerking met lectoraten zullen we ook de interne knowledge transfer faciliteren.

Projectleider
Constanze Thomassen
Constanze Thomassen
In de media
Kennisoverdracht is de basis van ons bestaansrecht

Strategische Raad van Advies

Vanuit de Strategische Raad van Advies is Bob Nieme betrokken bij Knowledge Transfer.

Bob Nieme
Bob Nieme

CEO Datastreams.io