Slideshow

Digital
Excellence

Digital Excellence

Ontwikkelthema
Technologie is alomtegenwoordig en technologie wordt een steeds groter deel van ons leven. ICT speelt hierin een cruciale rol, als verbinder van hardware-delen, als datacollector en –analysator en als interface tussen mens en machine.

Proeftuin
FHICT wil als kenniscentrum vooroplopen bij de inzet van ICT-technologie in het eigen onderwijs en onderzoek. Zo vormt FHICT een proeftuin voor digitale omgevingen en instrumenten, die het onderwijs rijker, flexibeler en persoonlijker maken. De inzet van ICT is er eveneens op gericht een hechte community te realiseren, omdat het processen daartoe ondersteunt, zoals het leren kennen van elkaar, samenwerken en kennisuitwisseling. Verder is het een bron voor onderzoek. Denk aan zaken als privacy, ethiek, en data-analyse. Als proeftuin draagt FHICT vanuit eigen kennisontwikkeling en ervaring bij aan de Digital Transformation in de regio.

Wat nu?
​​​​​​Bij FHICT werken we al op diverse gebieden aan de inzet van ICT-technologie in onze eigen processen. Waar we de afgelopen jaren vooral hebben ingezet op TEL, Technology Enhanced Learning, willen we dat de komende tijd breder neerzetten. Dat betekent het ontwikkelen van instrumenten, die erop gericht zijn processen slim te ondersteunen en doelen sneller te bereiken. Denk daarbij aan processen zoals: onderzoeken, leren, presenteren, organiseren, monitoren, (samen)werken en valideren. We bouwen daarbij voort op bestaande platforms, zoals Canvas en zullen nieuwe platforms, apps en interfaces ontwikkelen. De samenwerking met EdTech partners is daarbij essentieel.

Brochure
Inmiddels is de brochure "Na 1 jaar verkenning ambitiethema Digital Excellence" gepubliceerd. 

Download de brochure (PDF)

Projectleider
Merel Veracx
Merel Veracx
Strategische Raad van Advies

Vanuit de Strategische Raad van Advies is Hank van der Put betrokken bij Digital Excellence.

Hank van der Put
Hank van der Put

Algemeen directeur Acknowledge