Slideshow

Digital
Excellence

Digital Excellence

Ontwikkelthema
LEREN EN INNOVEREN FACILITEREN

“We zetten in op een moderne werkomgeving die creativiteit, interesses en ambities van onze collega’s zichtbaar maakt en waar we samen bouwen aan excellente digitale oplossingen,” zegt Merel Veracx, voormalig projectleider. Fontys ICT wil met de eigen ICT- omgeving vooroplopen, om leren en innoveren optimaal te faciliteren.

Wilrik de Loose, ad interim projectleider: “Aan ambitie geen gebrek in ons team, echter we hebben de nodige uitdagingen gehad. Reorganisatie, wisselingen in teambezetting en de overkoepelende structuren van Fontys, hebben het niet gemakkelijk gemaakt. Toch hebben we belangrijke resultaten geboekt en vooral ook veel geleerd.”

De highlights:

Basis op orde

“De eerste ontwikkelrichting laat zich omschrijven als ‘de basis op orde’. Wil je soepel en succesvol kunnen samenwerken dan moet je eigen ICT-landschap op orde
zijn. Echter, in een ‘Legacy’-omgeving zijn allerlei verbonden systemen en belangen. Om ontwikkeling mogelijk te maken en in goede banen te leiden heeft Merel de rol van IT Architect op zich genomen. Zij houdt overzicht, prioriteert, stuurt ontwikkeling van het landschap aan. Om gebruikers een stem te geven in de ontwikkeling, is een Change Control Board ingericht. Dit orgaan verzamelt, beoordeelt en implementeert de gewenste veranderingen van medewerkers en studenten. Daarmee is ICT-ontwikkeling veel steviger neergezet binnen onze organisatie.”

DeX Innovatieplatform

“Onze tweede pijler in Digital Excellence is het faciliteren van innovatie. We wilden al die waardevolle ontwikkelingen (ideeën, kennis, tools, apps en demo’s) van onze studenten, docenten en onderzoekers veel beter zichtbaar maken, zodat anderen ervan kunnen leren en sneller stappen voorwaarts kunnen zetten. Samen met een aantal studenten heb ik gewerkt aan DeX, een sharing platform. De eerste versie bleek niet over de gewenste kwaliteit te beschikken, maar heeft ons helder inzicht gegeven in de requirements en vormt nu een demo voor verdere ontwikkeling.”

Inzichten

“Wij deden een aantal belangrijke inzichten op gedurende het werk aan dit thema. Zo blijkt het uitvoeren van langdurige projecten een uitdaging in een semesterstructuur. De knip kan in de weg zitten en vraagt om goede overdracht en begeleiding. We hebben ook geconcludeerd dat je grotere ontwikkelingen niet zomaar onder kunt brengen bij een team van studenten en docenten. Sommige projecten zijn groot, veelomvattend en ingrijpend. Daar kun je beter een compleet team op zetten. Ook een Srcum/Agile-aanpak kan daarbij helpen. Verder verdient het aanbeveling om de lectoraten nauw te betrekken bij de ontwikkeling van digital excellence. Onze inzichten en aanbevelingen zijn verzameld in een uitgebreide adviesnotitie aan het kernteam om digital excellence neer te zetten op het niveau dat het verdient.”

Projectleider
Wilrik De Loose