Slideshow

Research &
Development

Research & Development

Ontwikkelthema
De ontwikkelingen in ICT gaan onnavolgbaar snel. Niemand weet wat de toepassingen van morgen zullen zijn. Het is daarom belangrijk dat ICT-ers (studenten en professionals) zich ontwikkelen tot kritische professionals, die goed naar hun eigen prestaties kunnen kijken.

Professionals van de toekomst gaan zelf actief op zoek naar antwoorden voor problemen. Zo leveren zij nu en straks betere oplossingen voor toekomstige uitdagingen.

Bijdragen aan Digital Transformation
FHICT wil onderzoek en onderzoeksvaardigheid een prominente vaste waarde laten zijn in de ontwikkeling van iedere student en professional. Bovendien wil het als kenniscentrum bijdragen aan het accelereren van de Digital Transformation in de regio’s Brainport en Midpoint. Dit is immers het aangewezen terrein voor onderzoekssamenwerking met het bedrijfsleven en het toekomstig werkveld van een groot deel van de studenten.

FHICT wil proactief thema’s verkennen, die maatschappelijk relevant en uitdagend zijn. Samen met regionale en internationale partners gaan we op zoek naar de ontwikkeling van nieuwe kennis en dragen we bij aan toepassing van vernieuwende oplossingen. Een onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden spelen hierbij een cruciale rol.

Wat nu?
FHICT wil haar onderzoeksactiviteiten uitbouwen. We leggen ons daarbij toe op het doen van toegepast onderzoek. Ons onderzoek richt zich op het creëren van betere oplossingen en producten in de beroepspraktijk: Research & Development. Daartoe willen we dichter tegen de maatschappij aankruipen. Meer onderzoek doen in co-creatie met partners uit de regio. Op basis van vragen, die spelen bij organisaties, en op basis van (maatschappelijke) thema’s, die we zelf signaleren en verkennen.
Omdat ICT-kennis zich wereldwijd ontwikkelt, zien we bovendien goede mogelijkheden om meer onderzoek te doen in internationale context, samen met buitenlandse kennisinstellingen en bedrijven.

Projectleider
Tom Langhorst
Tom Langhorst
In de media
Fontys ICT ontwikkelt zich van school naar kennisinstelling

Vergeleken met andere opleidingen heeft Fontys Hogeschool ICT alle ruimte om innovatief te zijn, spannende dingen te doen.

Strategische Raad van Advies

Vanuit de Strategische Raad van Advies zijn Geert Christiaansen en Jakob de Vlieg betrokken bij Research & Development.

Geert Christiaansen
Geert Christiaansen

Senior Director Design Innovation bij Philips Design

Jakob de Vlieg
Jakob de Vlieg

Hoogleraar Integrative Data Science & Lead AgriFoodTech @ TU/e