Slideshow
#2023 - Open Up

Fontys Hogeschool ICT

Brengt het beste in mensen én omgeving naar boven

Over Ambitieplan

Visie: FHICT brengt het beste in mensen én omgeving naar boven

“Het vorige ambitieplan hebben we afgesloten. Daarin hebben we onze pijlen gericht op het creëren en realiseren van een Permanent Uitdagende Omgeving voor studenten en medewerkers. En met succes! We hebben een dynamische leer- en werkomgeving gerealiseerd, waarin steeds meer studenten en ook medewerkers zelf hun ontwikkelpad uitstippelen, zelf de voortgang bewaken en in hun kennisbehoefte voorzien, vooral ook via samenwerken, intervisie en onderzoek. Onze inspanningen zijn bekroond met een excellente accreditatie én de lector van het jaar 2018. Uiteraard ben ik daar trots op. De vraag is dan: kan het nóg beter? Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Ik ben wel van mening, dat verbeteren vanuit het punt waar we nu staan, vele malen uitdagender is dan het, toen ook al excellente, vertrekpunt zes jaar geleden.

Van onderwijs naar kenniscentrum
De grote lijn waarop we de komende periode gaan inzetten, is de ontwikkeling van FHICT van onderwijsinstelling naar kennisinstelling - of liever kenniscentrum, dat klinkt toegankelijker. Waar we de afgelopen jaren grotendeels de processen ‘binnen’ op een hoog niveau hebben gebracht, wordt het nu tijd om nog meer contact met buiten te maken: ‘Open Up’. We willen een omgeving zijn waar talent groeit en floreert, waar onderzoek leidt tot praktische oplossingen voor economische, technische en maatschappelijke uitdagingen. Een omgeving, waar ICT-professionals te allen tijde kunnen binnenlopen met hun vragen en naar buiten gaan met antwoorden. Een omgeving waar bedrijven, collega-kennisinstituten regionaal, nationaal en internationaal graag mee samenwerken. Kort gezegd een dynamische ICT-community, waarvan je graag lid wilt zijn, omdat het je altijd het volgende oplevert: kennis, inzichten en contacten.

Als je praat over ‘Open Up’, dan is toegankelijkheid zeer belangrijk.

Toegankelijk
Vanzelfsprekend stellen we er eisen en wensen aan zo’n omgeving. Als je praat over ‘Open Up’, dan is toegankelijkheid zeer belangrijk. We willen binnen- en buitenwereld effectief verbinden. Dat vraagt om flexibiliteit, werken op een hoogstaand ICT-technisch niveau en om het inspireren van je omgeving met verworven inzichten en vernieuwende ideeën. Het vraagt ook om een fysieke omgeving, die is ingericht op het samenbrengen van mensen. Op dát terrein staat er heel veel te gebeuren. Zo beschikken we eind 2019 over een prachtig nieuw en multifunctioneel ingericht gebouw en een netwerk van Partners in Innovation. We werken met inspirerende omgevingen zoals Open ICT-Labs (onze OIL-pilot krijgt navolging) en openen nog dit jaar onze eerste Fontys ICT Innovation Hub op Strijp T: het Fontys ICT InnovationLab. Ook virtueel gaan we aan de slag. In het thema ‘Digital Excellence’ zetten we onze ICT-kennis gericht in om virtuele omgevingen te creëren, die kenniscreatie en kennisdeling ondersteunen en die anderen inspireren omdat ze laten zien wat er met innovatie en ICT mogelijk is.

Netwerk
We bouwen de komende tijd stevig verder aan de vergroting van ons netwerk van Partners in Education en Partners in Innovation - bedrijven organisaties waarmee we samenwerken - in de regio’s Brainport en Midpoint. Ook nationaal en internationaal breiden we onze netwerken uit. We doen dat door samenwerkingen aan te gaan met kennisinstellingen en bedrijven wereldwijd. Het stelt onze studenten en medewerkers in staat ervaring op te doen in een interculturele context, een belangrijke competentie in de ICT-wereld van vandaag en morgen.

Toekomst
Als ik naar de toekomst kijk, dan zie ik alleen maar groei. Als kenniscentrum zal het aantal interacties met de buitenwereld toenemen. Het zal leiden tot meer vragen, meer studenten, meer onderzoek en meer inzichten. Onze permanent uitdagende omgeving wordt daardoor nog uitdagender. We zullen actueler werken, theorie voortdurend toetsen aan de praktijk en meer bezig zijn met maatschappelijke thema’s. Dat maakt FHICT een razend interessant kenniscentrum!”

Ad Vissers, directeur Fontys Hogeschool ICT