Slideshow
#2023 - Open Up

Fontys ICT

Brengt het beste in mensen én omgeving naar boven

Kwaliteit vanuit verbinding

Het vakgebied ICT ontwikkelt zich razendsnel. Waar de wereld voorheen vooral bestaande processen aan het automatiseren was, is deze nu - aangejaagd door AI en machine learning - zichzelf aan het automatiseren. In de automotive, de zorg, de financiële wereld, in iedere branche is ICT is een bron voor innovatie. Als ICT-opleider is op je lauweren rusten geen optie. We moeten voorop blijven lopen. Daarom is de verbinding met de wereld om ons heen heel belangrijk. Wij ontwikkelen ons in rap tempo van een opleider naar een kennis/innovatie- instituut dat een intensieve relatie onderhoudt met het werkveld en de maatschappij.

Wij zien onszelf als Uitdagers van Vooruitgang.

Dat zie je ook terug in het afgelopen ambitieprogramma Open Up. Naast ambitiethema’s die draaien om het creëren en onderhouden van een goede basis, zoals Digital Excellence en Strengths Based Development, zag je steeds meer thema’s met waarden die zich naar buiten richten, zoals: Global Acting, Innovation Hub(s), Knowledge Transfer en Impact on Society. Het is belangrijk dat onze studenten en medewerkers zich afvragen wat hun rol in de wereld is, hoe ze kunnen bijdragen en wat ervoor nodig is om daar optimaal op voorbereid te zijn.

Het ICT-onderwijs van nu ziet er dan ook anders uit dan toen ik 33 jaar geleden zelf informatica studeerde. Waar je voorheen eerst een berg basiskennis moest verwerven, gaan studenten nu veel sneller concreet aan de slag. Ze gebruiken slimme tools en methoden om tot resultaat te komen. Onderzoek – onder de loep genomen in ambitiethema R&D – neemt een prominente rol in ons onderwijs in. Want onderzoek doen is een effectieve manier om software en hardware te leren kennen en begrijpen, om er vervolgens instrumenten of producten mee te maken waar de wereld iets aan heeft.

Deze ontwikkelingen riepen de vraag op: Wie zijn wij als Fontys ICT? Wat is onze taak nu en in de toekomst? En hoe voeren wij die taak zo effectief mogelijk uit?
In het ambitiethema Identity is hier ruime aandacht aan besteed. Wij zien onszelf als Uitdagers van Vooruitgang. Wij zetten de kennis van vandaag in om bij te dragen aan de innovaties en ontwikkeling van wendbare ICT-professionals van morgen.

Hoewel we een grote en diverse community (90 nationaliteiten) hebben, ben ik van mening dat we dat niet alleen moeten doen. Kwaliteit ontstaat door de verbinding, met het werkveld, met maatschappelijke organisaties, met collega hogescholen in binnen- en buitenland.

Verbinding heeft het ambitieprogramma ons ook gebracht, dwars door alle organisatielagen heen. Zijn er mooie resultaten geboekt? Ja. Hebben we zelf nog veel te leren? Ja, de ontwikkelingen dwingen ons om bij te blijven en steeds kritisch naar onszelf te blijven kijken. Ik zie deze werkwijze als bijzonder waardevol en kan haast niet wachten op het volgende ambitieprogramma.


Directeur Fontys ICT
Frens Vonken