Slideshow
#2023 - Open Up

Fontys ICT

Brengt het beste in mensen én omgeving naar boven

Blik op de toekomst

Als hbo-instelling zijn wij er in de eerste plaats om jonge mensen op te leiden tot kundige professionals die een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de beroepspraktijk. Dat is onze kerntaak. Om dat goed te doen, betrekken we het werkveld intensief bij ons onderwijs. De organisaties waarmee wij optrekken zorgen voor context, voor opdrachten, sparring, beoordeling en validatie. Dat is van grote waarde voor de ontwikkeling van onze studenten en docenten.

Toch kijken we ook een belangrijke stap verder. We willen de beroepspraktijk niet alleen bedienen, maar ook innoveren. We doen onderzoek, ontwikkelen kennis, tools en werkmethoden die andere ICT-professionals vooruitbrengen, bij het oplossen van problemen en bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. We groeien naar een kennisinstituut. Een plek waar waarde wordt gecreëerd voor de samenleving.

Inmiddels bestaat Fontys ICT uit een diverse community waarin mensen van maar liefst 90 nationaliteiten samenkomen en hun perspectieven combineren tot verrassende nieuwe inzichten, kennis en producten. Met het groeiende belang van ICT in de wereld en de behoeften van het werkveld in Brainport en Midpoint, zal onze organisatie verder groeien.

Het is onze uitdaging om al het internationale talent dat hier samenkomt en samenwerkt, de ruimte te bieden om die bekwaamheid optimaal te ontwikkelen en tot uiting te brengen. Om een cultuur te smeden waar je naar hartenlust kunt experimenteren en pionieren. En waar we krachten bundelen om met slimme en sociale ICT-oplossingen antwoorden te bieden op wereldwijde maatschappelijke vraagstukken. Samen maken we impact.

Wij zijn Fontys ICT, Uitdagers van Vooruitgang.

Nieuwe ambities

De huidige #2023 Open Up ambitiethema’s zijn per 1 augustus ontmanteld. De resultaten zijn zo veel mogelijk verankerd in de organisatie. Waar dat niet het geval is, ronden we deze het komend halfjaar af. Hoe gaan we verder? We denken nu na hoe we tot een nieuw ambitieplan komen. Ideeën en wensen zijn er genoeg. Belangrijk in de vorming van een nieuw ambitieprogramma is de visitatie die in het kader van de accreditatie in november zal plaatsvinden. Ook de studiedagen op 23 en 24 oktober spelen hierin een rol.

  • Heb jij een mening?
  • Waaraan vind jij dat Fontys ICT meer aandacht mag besteden?
  • Wat zou jouw rol daarbij kunnen zijn?
  • Laat het horen en neem contact op!

uitdagersvanvooruitgang@fontys.nl