Ambities en kwaliteit: Niet vinken, maar vonken

Françoise Lanting, Senior Kwaliteitszorg Fontys Hogeschool ICT: “Dit Ambitieplan heeft zich uitgerold in de periode tussen twee visitaties. Alhoewel wij ruim zes jaar geleden een excellente beoordeling hebben gerealiseerd, hebben wij geenszins stilgezeten. Het instituut heeft zich volop ontwikkeld. De ambitiethema’s, mede gebaseerd op aandachtspunten uit de vorige visitatie, waren daarbij een belangrijke leidraad voor het team.

FHICT is een bijzondere eend in de bijt. Wij hebben student-nabij en docent-nabij onderwijs. Dat betekent dat wij veel ruimte geven aan de student en de collega om een eigen invulling te geven aan studieloopbaan en carrière. Wij scheppen mogelijkheden, hebben veel verschillende leerroutes, veel materiaal. Een docent is meer coach dan docent. Een student is meer eigenaar dan afnemer. Dit doen wij met name, omdat wij de mogelijkheden van de student willen vergroten. Bovendien staat ICT-kennis niet vast. Het vakgebied ontwikkelt zich razendsnel. Wij kunnen niet alles weten. Daarom werken wij nauw samen met het werkveld. Dat gebeurt op basis van reciprociteit. Bedrijven hebben inbreng in ons curriculum en leveren stageplaatsen en afstudeeromgeving; wij leveren goed opgeleide professionals af. Daarbij streven wij naar het opleiden van competente rebellen: nieuwsgierige, adaptieve, responsieve en ondernemende ICT-professionals.

Wij willen permanente kwaliteit leveren aan onze studenten en aan het werkveld.

Permanent accreditatiewaardig

Als je op deze dynamische manier werkt, moet je goed waken over de kwaliteit. Hoewel wij ons mede baseren op wettelijke kaders en standaarden, maken wij deze niet leidend. Het draait niet om de periodieke accreditatie. Wij willen permanente kwaliteit leveren aan onze studenten en aan het werkveld. En wij willen een inspirerende en plezierige werkomgeving zijn voor onze collega’s.

Wij willen bovenal niet vinken, maar vonken!

FHICT opereert dan ook niet van visitatie naar visitatie. Dat zou een sfeer scheppen van een strakke voorprogrammering, gepoetste schoenen, gekamde haren en een gelikt verhaal. Wij gaan daarentegen voor permanente accreditatiewaardigheid. Hier kan men en mag men op ieder moment binnenlopen en zijn licht opsteken bij onze stakeholders. Iedere medewerker, iedere student en iedere Partner in Education weet waar wij voor staan en waar onze kracht ligt. Wij borgen kwaliteit op verschillende manieren. Wij houden intervisies, laten thema’s beoordelen door ’critical friends’, houden periodieke evaluaties en trekken op met collega ICT-opleidingen. Ook maken alle medewerkers samen het beleid. Wij hanteren daarvoor een BeleidsWiki, waarop iedere medewerker schrijfrecht heeft. Dit bevordert gezamenlijk eigenaarschap van beleid en stimuleert de onderlinge discussie. Zo blijven wij accuraat en maken wij het beleid stapsgewijs scherper en beter.

De volgende stappen

Ten aanzien van de ambitiethema’s denk ik dat wij enorme vooruitgang hebben geboekt. Op ieder thema hebben wij de lat voor onszelf hoog gelegd. Ook heeft het formuleren van ambities onze organisatie geholpen om te zien waar wij al heel goed in zijn. Hierover kun je verder in deze uitgave meer lezen. Waar wij enorm trots op zijn is, dat wij deze resultaten hebben bereikt ondanks onze aanzienlijke groei. Ik zeg dit, omdat groeien per definitie een organisatie belast. Naast grote aantallen nieuwe studenten, is er ook personele groei binnen het team. Nieuwe collega’s moeten zo snel mogelijk kunnen aanhaken op wat wij hier doen, willen wij kwaliteit en talentontwikkeling kunnen borgen. Wij slagen daar nog steeds goed in. Sterker nog, wij zijn klaar voor volgende stappen: nog meer transparantie, nog meer vertrouwen in elkaar, nog meer een lerende organisatie! Ik zie ernaar uit.”

Groei FHICT