Michiel Groenemeijer: We hebben student-nabij onderwijs écht op de kaart gezet

Michiel Groenemeijer, voorzitter van de IMR en docent ICT & Media Design: “We willen excellente studenten opleiden. Dat is het uitgangspunt en ik denk dat het Ambitieplan daar de afgelopen jaren enorm aan heeft bijgedragen. Door je ambities te benoemen en concreet onder te brengen in themateams, creëer je tijd en ruimte om bezig te zijn met verbetering. Het versnelt de gedachtegang. De leden van een themateam maken zich een thema eigen, verkennen het onderwerp intensief, maken keuzes voor de organisatie en ontwikkelen zich als experts in hun aandachtsgebied. Continu gaan zij de organisatie in om hun kennis te delen, met collega’s te sparren en ideeën en werkwijzen verder te verfijnen. Daarmee kweken we een nieuwe mindset in de organisatie.

Als je studenten de ruimte geeft om eigen keuzes te maken, dan komen ze vaak met heel onverwachte en gave voorstellen.

Als ik kijk hoe we ten opzichte van vier jaar geleden gegroeid zijn, denk ik dat we goed bezig zijn. We hebben student-nabij onderwijs echt op de kaart gezet. We werken met grotere onderwijseenheden, leggen de ontwikkelingsverantwoordelijkheid meer bij de student en leveren ze via veel formatieve toetsmomenten continu feedback. Verder leggen we een grote nadruk op relevantie. We vragen aan studenten in iedere fase van de opleiding via onderzoek aan te tonen, dat hun aannames gebaseerd zijn op kennis en inzichten. Zo dagen we studenten uit tot excellentie. Het geeft misschien iets meer chaos wanneer studenten zelf hun ontwikkeling plannen en de bigger picture in de gaten moeten houden, maar dat is meteen een vaardigheid, die hen na de studie heel goed van pas komt.

Het werk voor ons als docenten is aantrekkelijker geworden.

Het werk voor ons als docenten is hiermee aantrekkelijker geworden. We zijn veel meer opgeschoven naar de coach-rol. Want als je studenten de ruimte geeft om eigen keuzes te maken, dan komen ze vaak met heel onverwachte en gave voorstellen. Als docent weet je niet alles van iedere richting, programmeertaal of applicatie. Het heeft ook geen zin om in al die facetten les te geven, want het is niet voor iedereen van toepassing. Dus steek je je tijd veel meer in individuele begeleiding.

Ik denk dat deze trend zich verder zal voortzetten. Ik zie een toekomst voor me waarbij we nog nauwer samenwerken met bedrijven, onze Partners in Education. Zeker aan het eind van de opleiding, hechten studenten over het algemeen meer waarde aan de feedback van bedrijven, dan die van docenten. 

Bedrijven denken heel graag mee in het opleiden van waardevolle ICT-professionals. Wellicht zijn we straks nog meer facilitator en werken we intensief samen met bedrijven die (een deel) van het onderwijs verzorgen. Zo kunnen studenten relevant, razendsnel en heel gericht leren. Hoe kun je je studenten nu beter naar werk begeleiden?”