7. Kennisinstelling

Potentieel voor de toekomst

Vier jaar geleden formuleerde Fontys Hogeschool ICT het doel gestalte te geven aan het ambitiethema Kennisinstelling. Het instituut neemt daarbij een rol als een partij, waarbij de ICT-professional in de ruime regio terecht kan voor professionalisering, kennisdeling en -ontwikkeling en het uitvoeren van adviesopdrachten.

Dit ambitiethema is bewust tijdelijk on hold gezet. FHICT is in korte tijd zeer hard gegroeid. Om die groei in goede banen te leiden hebben wij ons in eerste instantie gericht op de eigen organisatie. Wij wilden voldoende grip houden op het welbevinden en de prestaties van een sterk groeiend team. En wij wilden zorgvuldig de onderwijskwaliteit bewaken (en vergroten) voor onze studenten. Aan de hand van de andere zeven ambitiethema’s hebben wij zelfs in deze groeiperiode de manier van onderwijs ingrijpend veranderd (introductie en implementatie van student-nabij onderwijs), waar je in deze uitgave uitgebreid over kunt lezen.

FHICT is in korte tijd zeer hard gegroeid.

Betekent dit, dat er op het gebied van Kennisinstelling niets is gebeurd? Dat niet. Wij werken intensief samen met veel bedrijven. Studenten doen er projecten, brengen frisse ideeën en actuele kennis. Bedrijven stellen relevante vragen en denken mee over het onderwijs. De verbinding tussen studie en werkveld wordt alleen maar groter.

Wij vinden echter, met de prioriteit op de andere 7 + 1 ambitiethema’s, dat wij het thema Kennisinstelling geen recht doen als wij tevreden zijn met hetgeen tot nu toe gerealiseerd is. Wij zien een groot ontwikkelpotentieel op dit terrein. In de toekomst blijft FHICT groeien en kan dan qua volume aan net zoveel professionals onderwijs bieden, als aan studenten in het reguliere curriculum. De komende jaren gaan we een sterkere verbinding leggen tussen de kracht van FHICT en haar kennisomgeving: kennisdeling en kenniscreatie om het onderwijs en onderzoek te versterken. Door deze verbondenheid ontdekken we nieuwe mogelijkheden om ons instituut als kennisinstelling te laten groeien.