Slideshow

Fontys ICT

Brengt het beste in mensen én omgeving naar boven

Positionering Tilburg

Fontys Hogeschool ICT

Positionering Tilburg

6. Positionering Tilburg

'We groeien uit tot een volwaardige opleiding’

https://www.youtube.com/watch?v=uXNjkbqFFUw (403)

Ambitiethema video - juni 2015

Fontys Hogeschool ICT had de ambitie om in Tilburg een volwaardige tweede locatie van FHICT te laten ontstaan. Met een stevige verankering in de regio door een goede aansluiting bij VO-scholen en regionale bedrijven. Frens Vonken, projectleider themateam Tilburg geeft zijn beeld van de ontwikkelingen.

Frens: “We kunnen eigenlijk wel concluderen dat onze opleiding in Tilburg een daverend succes is. We zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid en die groei zet voorlopig gewoon door. Waar we eerst met een paar lokalen in een gebouw ‘erbij’ zaten, hebben we nu een serieuze eigen locatie. Met goede voorzieningen en een hechte staf.

Dit jaar gaan we van 350 studenten naar 450 studenten. Qua ruimte gaan we daarvoor in de zomerperiode opnieuw met 450 m2 uitbreiden en vanaf 2019 krijgen we een nieuw gebouw.

Klik voor een vergroting

Volwaardige opleiding

We zijn ontwikkeld tot een volwaardige ICT-opleiding. In het begin boden we na het eerste jaar alleen de afstudeerrichtingen ICT & Software Engineering en ICT & Media Design aan. Vanaf de zomer kunnen studenten alle basisprofielen bij ons volgen. Daarbij bieden we ook een aantal specialisaties aan, maar dat is meestal afhankelijk van de vraag.

Het team in Tilburg werkt over alle profielen heen. We hebben nu 18 eigen docenten en lenen nog steeds veel capaciteit in uit Eindhoven. Als kleiner team zijn we multidisciplinair georiënteerd. Dat heeft als voordeel, dat we snel kunnen schakelen, ontwikkelen en uitvoeren.

Het eigenaarschap in het team neemt toe. Waar we eerst vooral uitvoerend bezig waren, komt er geleidelijk meer ruimte voor inhoudelijke en didactische ontwikkeling. Dit betekent, dat we zelf steeds meer een lokale vorm geven aan het onderwijs. Daarmee neemt voor docenten de onderlinge verbinding toe, maar ook de verbinding met de studenten met wie ze dit onderwijs uitvoeren.

Het eigenaarschap in het team neemt toe.

Hechte club

De studenten in Tilburg vormen een hechte club. Zij identificeren zich echt met de opleiding in Tilburg. Het gaat soms zo ver dat ze - om een bepaalde specialisatie te doen - een groep verzamelen om voldoende kritische massa te hebben om de specialisatie naar Tilburg te halen. Recent hebben enkelen studenten ook het initiatief gestart een eigen studievereniging op te richten voor Tilburg. Dat vind ik een prachtig gegeven.

Ook de koppeling met bedrijven gaat goed. Zo hebben we een netwerk van Partners in Education, die vooral aan het Tilburgse onderwijs gebonden zijn. In Tilburg zitten vele ICT-bedrijven, maar ze zijn onderling niet georganiseerd. In dat mozaïek van bedrijven proberen we nu een netwerk te vormen, waar we regelmatig mee samenwerken.

Instroom 
Het succes van de opleiding laat zich ook aflezen aan de instroom. We groeien dit jaar met 40%. Een belangrijke reden daarvoor is waarschijnlijk, dat we inmiddels studenten in de opleiding hebben van iedere VO-school in Tilburg. En omdat we het blijkbaar goed doen zorgt dat voor de nodige positieve bekendheid onder aankomende studenten.

We willen graag onze banden met de schoolbesturen nog verbeteren. Zo kunnen we intensiever samen optrekken. Met het ROC in Tilburg hebben we al een uitstekend contact. In een zogenaamd Fastlane traject, bieden wij een groep ROC-studenten één dag in de week ICT-onderwijs. Daarmee zorgen we voor een goede doorstroom.

We kunnen concluderen, dat de opleiding in Tilburg een duidelijk profiel aan het krijgen is en zijn zo ijdel te denken dat het besturingsmodel in Tilburg interessante aanknopingspunten biedt voor de organisatie in Eindhoven. We bouwen vrolijk verder!”

Resultaten op een rij

  • Hecht Team 013
  • Alle basisprofielen in het curriculum
  • Volwaardige opleiding met 450 studenten
  • Eigen netwerk van Partners in Education
  • Goede samenwerking met ROC Tilburg
  • Studenteninstroom vanuit alle VO-scholen in Tilburg