Slideshow

Hackathon: hoe ondernemend kun je zijn?

Sjoerd Rongen, student ICT & Business: “In plaats van de reguliere professionaliseringstaak, kozen wij ervoor met 7 studenten uit verschillende semesters een Hackathon te organiseren. Daarbij hebben we eerst onderzocht hoe je dat doet en uitgebreid verkend bij studenten en bedrijven welke verwachtingen ze hebben ten aanzien van zo’n evenement. Verder hebben we bij Fontys budget, catering, ruimte en faciliteiten geregeld.

De Hackathon was bijzonder leuk om te organiseren.

Tijdens de Hackathon gingen studenten en afstudeerders aan de slag om ICT-oplossingen te ontwerpen voor concrete vragen van bedrijven. Binnen ons netwerk van Partners in Education was enorm veel belangstelling voor de Hackathon. Uiteindelijk hebben we Atos, Actemium en Accenture geselecteerd voor het inbrengen van cases. Daarbij hebben we drie streams gecreëerd rondom Artificial Intelligence, Drones en Virtual & Mixed Reality.

Ondanks dat we dicht tegen de vakantie aanzaten hebben we 50 deelnemers verzameld,  die een dag vrijwillig aan de slag zijn geweest. Als team nemen we de organisatie van de Hackathon mee als bewijsvoering voor de competentie Ondernemend Gedrag. De Hackathon was bijzonder leuk om te organiseren. We zijn met veel bedrijven in contact gekomen en hebben onze banden als organisatieteam onderling versterkt. Hoe ondernemend kun je zijn?”