SlideshowSlideshow

Fontys ICT

Brengt het beste in mensen én omgeving naar boven

Ondernemend Gedrag

Fontys Hogeschool ICT

Ondernemend Gedrag

3. Ondernemend Gedrag

‘Carrièremogelijkheden van studenten vergroten’

https://www.youtube.com/watch?v=2z_iW1t2tV8 (403)

Ambitiethema video - juni 2015

Studenten met maximale kansen op de arbeidsmarkt beschikken over een goede dosis ondernemend gedrag. Fontys Hogeschool ICT heeft er de afgelopen jaren aan gewerkt deze competentie integraal bij medewerkers en in het curriculum van de opleiding te verweven. Carl Wolff, projectleider themateam Ondernemend Gedrag - en naast docent zelf ondernemer - schetst de ontwikkelingen.

Carl: “Uit onderzoek onder onze Partners in Education blijkt, dat ondernemend gedrag hoog wordt gewaardeerd bij kandidaten voor vacatures. Vakinhoudelijke kennis en specifieke kennis van het bedrijf en haar omgeving, valt allemaal te verwerven. Daarnaast hebben bedrijven vooral behoefte aan medewerkers, die zelf initiatieven nemen, in staat zijn oplossingen te creëren en resultaten te halen. Je proeft de nuance: we leiden niet zozeer op voor het ondernemerschap, maar wel voor het ontwikkelen van ondernemende kwaliteiten. Vandaar dat wij de naam van het thema hebben gewijzigd van Ondernemendheid naar Ondernemend Gedrag.

DNA

Om ondernemend gedrag onderdeel te maken van ons DNA, zijn wij allereerst begonnen in het themateam. We ontwikkelden een visiedocument en een heldere definitie van ondernemendheid. We onderscheiden daarin zeven competenties, die we direct relateren aan ondernemend gedrag: creativiteit, veranderingsgezindheid, resultaatgerichtheid, onafhankelijkheid, relatiegerichtheid, doorzettingsvermogen en reflecterend vermogen. Dit ijkdocument was van belang om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen over ondernemend gedrag. Zodat docenten, in hun voorbeeldrol, allemaal dezelfde boodschap uitdragen.

Docenten hebben hun kennis en vaardigheden op dit gebied kunnen meten - via onze zelfscan - én vergroten door een workshop-module te volgen. In zogenoemde Linking Pins per team vinden collega’s een aanspreekpunt om te sparren over zaken als ondernemende werkvormen, mate van loslaten van studenten en bijpassende toetsvormen.

We hebben ondernemend gedrag als competentie stevig verweven in de structuur van de opleiding

Personal profiling

De docenten zijn in principe vrij in het vinden van een passende onderwijsvorm om ondernemend gedrag te bevorderen. Dat betekent dat studenten op diverse manieren worden geconfronteerd met (delen van) deze competenties. Zo geven wij studenten - naarmate het curriculum vordert - steeds meer de verantwoordelijkheid zelf de studie te plannen en keuzes te maken. Dit bevordert ontwikkeling op het gebied van onafhankelijkheid, resultaatgerichtheid en reflecterend vermogen.  

Verder werken we nauw samen met bedrijven aan praktijkgeoriënteerde en -gestuurde opdrachten. Daarmee leren studenten het werk en werkveld goed kennen en hun creativiteit gebruiken.

Ook slaan we bewust bruggen met Internationalisering. Veel van de studenten zullen straks immers in internationale teams werken. Dus moet je leren om te gaan met een internationale context. Dat kan in de vorm van gezamenlijk onderwijs en gezamenlijke projecten met onze English Stream, door een training te volgen of juist te geven aan een buitenlandse hogeschool of universiteit en door een goed profiel op te bouwen via personal profiling, als uiting van ondernemend gedrag, waar we na de zomer het accent op gaan leggen.

Ik denk dat we met al onze activiteiten ondernemend gedrag als competentie stevig hebben verweven in de structuur van de opleiding. De studenten zullen daar de komende jaren de vruchten van plukken.”

Resultaten op een rij

 • Definitie ondernemend gedrag
 • Visiedocument en opname in beleidsdocumenten
 • Onderzoek onder PiE, docenten, studenten en alumni
 • Installatie Linking Pins per team
 • Uitgebreide communicatie met medewerkers via presentaties, lunchbijeenkomsten en vlogs
 • Zelfscan ondernemend gedrag voor docenten en studenten
 • Opname van de competenties Ondernemend Gedrag in de leerlijn Professionele ontwikkeling
 • Longitudinaal meetsysteem voor studenten in Canvas
 • Professionaliseringsmodule ondernemend gedrag voor medewerkers
 • Workshop ondernemend gedrag voor studenten
 • Workshop ondernemend gedrag en ondernemerschap voor ICTalent studenten
 • Verbinding met Internationalisering, TEL en Talentontwikkeling
 • Verbeterde aansluiting met Partners in Education
 • Trotse, zelfbewuste studenten