SlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Fontys ICT

Brengt het beste in mensen én omgeving naar boven

Talentontwikkeling

Fontys Hogeschool ICT

Talentontwikkeling

1. Talentontwikkeling

‘Voor iedere student een passende opleiding’

https://www.youtube.com/watch?v=hDtmcbJmhGM (403)

Ambitiethema video - juni 2015

Fontys Hogeschool ICT wil studenten het beste uit zichzelf laten halen. Dat betekent dat studenten hun talenten mogen ontdekken. De weg daar naartoe is voor iedereen anders. Themateam Talentontwikkeling zet in op het vergroten van de mogelijkheden voor de individuele student. MT-verantwoordelijke Renate van Oosten, projectleider Tom Broumels, teamlid John van Litsenburg en Floor van Hees van Student+ vertellen.

Renate: “Wij zijn vier jaar geleden begonnen met het formuleren van een doelgroepenbeleid, kort gezegd het aanpassen van ons curriculum om specifieke doelgroepen beter te kunnen ondersteunen. Tijdens het op maat ontwikkelen van voorzieningen voor deze groepen studenten, ontdekten we de individuele verschillen binnen de doelgroepen en realiseerden we ons, dat iedere student een eigen benadering verdient. Dit was aanleiding om onze visie aan te scherpen: Doelgroepenbeleid werd Talentontwikkeling.”

Tom: “Je zou Talentontwikkeling kunnen zien als een voortzetting van doelgroepenbeleid, maar dan als één doelgroep per student. Binnen het thema hebben we een groot aantal activiteiten waarin deze individuele benadering tot uiting komt. Van intakegesprekken bij aanvang van de studie, tot extra persoonlijke ondersteuning vanuit Student+ door studiecoaches, tot Explore ('warme uitstroom’) als het talent van een student toch niet bij de ICT-beroepspraktijk blijkt te passen. Maar talentontwikkeling is vooral ook een manier van kijken naar het onderwijs. We zetten stevig in op het aanbieden van flexibiliteit in het onderwijs. Zo bieden we studenten diverse mogelijkheden om te differentiëren, in context, tempo en leerdoelen.”

Renate: “Talentontwikkeling betekent meer dan vroeger, dat je studenten bewust maakt van wie ze zijn. We helpen studenten te achterhalen waar hun talent ligt en welke voorkeuren ze hebben, zodat ze met meer plezier leren en hun doelen bereiken.”

John: “Docenten hebben binnen het programma de ruimte om te laveren op individueel niveau. Zo kun je maatwerk per student realiseren.”

Het mooie is, dat de studenten in de specialisatie ICT & Open Innovation de lat hoger leggen dan wij zelf zouden durven doen.

Renate: “Ons onderwijs biedt heel veel keuzemogelijkheden, hierdoor kan een student van context wisselen. Ieder semester kan de student nieuwe keuzes maken. Uiteraard hanteren we in een semester een bepaalde structuur, maar daarbinnen bieden we de ruimte om andere paden te verkennen. Dat vergt wel een ondernemende houding van de student. En de nodige flexibiliteit van de docent.”

ICT & Open Innovation

Renate: “We zijn onlangs gestart met een nieuwe specialisatie, ICT & Open Innovation, waarbij we het curriculum vrijwel geheel open hebben gemaakt voor eigen invulling van studenten. Uiteraard in samenspraak met, en onder intensieve begeleiding van docenten en coaches. Zo kunnen ze de opleiding helemaal naar hun eigen hand zetten.”

John: “Je formuleert binnen de Specialisatie ICT & Open Innovation je eigen leerdoelen en toetscriteria, uiteraard binnen de kaders die er liggen, maar je kunt volledig je eigen semester samenstellen. Studenten van nu hebben onbegrensd toegang tot informatie. Ze beschikken niet alleen over een paar docenten, die hen kennis brengen, maar halen het online van over de hele wereld. Dat brengen we ook nadrukkelijk terug in deze Specialisatie. De docent vervult steeds meer de rol van (talent)coach en bepaalt samen met de studenten wat valide informatie is.”

Renate: “Het mooie is hier, dat de studenten zelf de lat hoger leggen dan wij zouden durven doen. Dit is een generatie die zich over het algemeen redelijk bewust is van wie ze is en wat ze wil. Veel studenten kunnen alles vinden wat ze nodig hebben en willen ook graag iets betekenen voor de maatschappij. Zij zijn zelfbewuster dan ooit.”

We willen vooral studenten begeleiden hun talenten te vinden, te ervaren en verder te ontwikkelen!

Coaching

Tom: “Leertrajecten, zoals de Specialisatie ICT & Open Innovation vormen een prachtige kans voor studenten, die hun leerproces nauw willen laten aansluiten bij hun interesses en ambities. Ook zijn er studenten, die liever een meer voorgeselecteerd programma volgen. Die studenten blijven we natuurlijk ook ondersteunen en we proberen hen gaandeweg te verleiden de differentiatiemogelijkheden te benutten.

Bovendien zijn er studenten die - om wat voor reden dan ook - hun leerdoelen en dus het semester niet halen. Voor hardwerkende studenten, die een semester niet halen, maar wel ambitie en potentie hebben om door te gaan, bieden we een maatwerktraject. Dan hebben zij een semester de kans om de leerdoelen alsnog te behalen. Omdat motivatie een grote rol kan spelen in deze periode, streven we hier naar interessante en activerende projecten, waarbij ook aansluiting gezocht wordt bij het talent van de student.”

Renate: “We gaan komend jaar de individuele coaching nog meer student-nabij organiseren. Voorheen hadden we studieloopbaanbegeleiders (SLB-ers), die gedurende de gehele opleiding de student coachten. Vaak aan het begin intensief, maar gaandeweg minder frequent. Binnenkort krijgt iedere student een semestercoach, die samen met de student verkent: Wie ben ik? Wat is mijn talent? En welke richting wil ik op? Het grote verschil met de SLB-er is, dat de semestercoach ook altijd betrokken is bij het onderwijs. De semestercoach ziet en ervaart daardoor veel meer van de (prestaties van de) student. Op het moment dat een student behoefte heeft aan extra ondersteuning - bijvoorbeeld vanwege privéomstandigheden - dan bieden wij, op maat, ondersteuning vanuit Student +.

Student +

Floor: “Het Student + programma is ontstaan om studenten met autisme - wat onder ICT’ers én in onze regio relatief vaker voorkomt - beter te begeleiden. Inmiddels hebben we het Student + -programma voor iedereen met een onderwijsgerelateerde hulpvraag toegankelijk gemaakt. Denk hierbij onder andere aan concentratieproblemen, problemen met eigen werk organiseren, samenwerken of uitstelgedrag. Een diagnose is geen voorwaarde: alle studenten, die om wat voor reden dan ook coaching nodig hebben, zijn welkom. Vanuit Student +  bieden we diverse vormen van begeleiding, waarbij we het aanbod inzichtelijk hebben gemaakt door middel van een ‘menukaart’. We werken in het programma met vrijwillige studiecoaches, veelal gepensioneerde docenten en mensen uit het werkveld. Ook hebben we een peer-to-peer project, waarin studenten worden gekoppeld aan een buddy. Die kan hen bijvoorbeeld helpen met een hulpvraag op het gebied van programmeren. We merken, dat studenten het prettig vinden om hun hulpvragen met collega-studenten op te pakken. Het Student + programma is erg succesvol, op dit moment hebben we ongeveer 150 deelnemers.”

Onderzoek

Onze collega's Constanze Thomassen en Anne-Marie Kuijpers voeren namens FHICT onderzoek uit via het lectoraat Dynamische Talent Interventies. Constanze onderzoekt hoe talentontwikkeling beter kan worden ingepast in het Onderwijs voor Professionals. Anne-Marie Kuijpers voert onderzoek uit naar talentgericht werken binnen docententeams. Verschillende docententeams nemen deel aan dit onderzoek, hetgeen ertoe leidt dat er in de organisatie meer bewustzijn ontstaat voor talentgericht werken.

Toekomst

Tom: “Door de vele verschillende initiatieven op het gebied van Talentontwikkeling en het onderzoek in samenwerking met het lectoraat Dynamische Talent Interventies hebben we een beter beeld gekregen van hoe talentontwikkeling in de onderwijspraktijk vormgegeven kan worden. De komende tijd gaan we binnen FHICT door met het uitwisselen van good practices om elkaar te blijven inspireren. Daarnaast ontwikkelen we als themateam verschillende hulpmiddelen, waarmee we het onze collega’s gemakkelijker maken talentgericht onderwijs vorm te geven en uit te voeren. Verder willen we met de invoering van de semestercoaches in samenwerking met Student + nog meer studenten begeleiden om hun talenten te vinden, te ervaren en verder te ontwikkelen!”

Klik voor een vergroting

Resultaten op een rij

 • Van doelgroepenbeleid naar talentontwikkeling
 • Een heel divers onderwijsaanbod aansluitend bij verschillende leerstijlen, internationale context, deeltijd- of voltijd programma, Associate degree en Bachelorniveau
 • Studenten halen meer uit zichzelf
 • Scans voor het ontdekken van competenties en talenten
 • Delta-programma voor Excellente studenten
 • Student+ programma voor extra ondersteuning, ook voor begeleiding van overstap naar een andere opleiding
 • Menukaart voor Student+ faciliteiten
 • Vrijwillige studiecoaches uit onderwijs en bedrijfsleven
 • Jobcoaches om studenten te begeleiden naar duurzaam werk
 • Semestercoaches voor inhoudelijke koppeling en procesondersteuning
 • Maatwerkonderwijs
 • Buddy-programma voor inhoudelijke hulpvragen
 • Specialisatie ICT & Open Innovation gerealiseerd als tussenstap naar steeds meer open opleiden
 • Onderzoek naar talentontwikkeling in lectoraat