SlideshowSlideshowSlideshow

Fontys ICT

Brengt het beste in mensen én omgeving naar boven

Internationalisering

Fontys Hogeschool ICT

Internationalisering

2. Internationalisering

‘Developing Global Minds’

Ambitiethema video - juni 2015

‘Developing Global Minds’, dat is de titel én inzet van het programma gericht op internationalisering. Doel is, studenten intensief kennis te laten maken met een internationale context en daarmee de competenties en (carrière)- mogelijkheden van studenten te vergroten. Ineke Huyskens werkte de afgelopen jaren als projectleider aan het vormgeven van internationalisering binnen Fontys Hogeschool ICT en doet verslag.

Internationalisation@home

FHICT kent naast de Nederlandstalige opleiding ook een Engelstalige bacheloropleiding, de English Stream. Deze opleidingsvariant bestaat al ruim 10 jaar en is de laatste jaren steeds groter geworden, met studenten uit ruim 50 verschillende landen. De laatste jaren is de samenwerking tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige opleiding steeds sterker geworden. Er zijn structurele verbindingen gelegd. Door deze verbinding brengen we studenten met Nederlandse en buitenlandse achtergrond steeds meer met elkaar in contact. Door delen van het curriculum samen te volgen en steeds vaker ook samen te werken aan projecten, leren zij elkaars cultuur kennen en leren zodoende, binnen FHICT in Eindhoven, in een internationale context.

Aantal studenten English Stream

Ineke: “Toen ik vier jaar geleden startte in deze functie was er op het gebied van internationalisering in de Nederlandstalige opleiding nog heel weinig. Wel bestond er ook toen al een Engelstalige voltijd opleding, maar intensieve smenwerking tussen deze twee opleidingsvarianten moest nog vorm krijgen. Voor FHICT als geheel lag er daarmee een basaal vertrekpunt, afgeleid van de overkoepelende Fontys-ambitie. Er waren mondjesmaat uitwisselingen met buitenlandse hogescholen. Er was werk te doen!

We zijn begonnen met formeren van een team met vertegenwoordigers van alle basisprofielen en het ontwikkelen van een visie en een strategie: Waarom doen we dit? Waartoe zou het moeten leiden? En wanneer zijn we tevreden? Als vertrekpunt hebben we een definitie genomen van prof. William Maddux (INSEAD), die stelt, dat mensen met internationale ervaring betere probleemoplossers zijn, meer creativiteit tentoonspreiden, ondernemender zijn en een grotere kans hebben op een baan en werkpromotie. Dat was voor ons een mooi vertrekpunt en bovendien sluit het goed aan bij deze tijd. Je kunt in de ICT niet zeggen: "Mijn wereld houdt op bij Eindhoven". Er zit een internationale context om dit vak heen en bedrijven vragen om internationale ervaring.

Je kunt in de ICT niet zeggen “Mijn wereld houdt op bij Eindhoven”.

Iedereen internationaal

Met het team hebben we een plan opgesteld, gekoppeld aan de vijf doelen van Fontys op het gebied van internationalisering: verrijken van het curriculum, internationale competenties van studenten vergroten, docenten inspireren, tevredenheid van studenten en medewerkers verhogen en de internationale reputatie van ons instituut verbeteren. Aan die doelen hebben we consequent gewerkt.

We willen, dat elke student en docent in aanraking komt met internationalisering. Sommigen hebben een grote drempel om naar het buitenland te gaan, zeker als het een minor van een half jaar betreft. Daarom wilden we verbreden in het aanbod. Dat doen we met international exchanges, projecten van meestal een week, in samenwerking met buitenlandse hogescholen. In ruil ontvangen we ook buitenlandse studenten hier. Daarmee en door veel meer verbinding aan te gaan is ook internationalisation@home mogelijk. Verder zoeken we nadrukkelijk de verbinding met onze English Stream (waar 60 nationaliteiten zitten). Een schot in de roos, want inmiddels biedt elk basisprofiel een semester aan samen met de Engelstalige opleiding. Zo hebben we internationalisering toegankelijker gemaakt.

Elke student en docent komt in aanraking met internationalisering.

Voorbereiden

Om studenten en docenten goed voor te bereiden op een buitenlandervaring ontwikkelden we een module Intercultural Awareness. Deze bieden we aan in onze digitale leeromgeving Canvas. Iedere student en docent doorloopt deze module waarbij ze stilstaan bij onze eigen vreemde cultuur en kennis opdoen over hoe andere nationaliteiten en culturen omgaan met zaken als samenwerken, hiërarchie en meer. De doelen van deze module zijn voor alle studenten onderdeel van de leerlijn Professionele Ontwikkeling.

We zijn bovendien zorgvuldig op de selectie van studenten, die naar het buitenland gaan. Het is niet een vrijblijvend ‘ik ga een minor doen in Zuid-Afrika en ik kom gewoon weer terug’. Als een student naar het buitenland wil, vragen wij om een formulering van het waarom, de verwachtingen en de manier, waarop de student zijn rol als ambassadeur van FHICT gaat inzetten. Aan iedere buitenlandreis gaat een pre-departure meeting vooraf en bij terugkomst evalueren we het bezoek grondig.

Wat ook blijkt is, dat de internationale ervaringen van onze docenten ontzettend inspirerend werken in het team en bij de studenten. Het is interessant om te zien hoe ze in Spanje, Denemarken of Thailand bezig zijn met ICT-onderwijs. Wat kunnen we daar van leren? Hoe verhouden we ons tot die opleidingen? Wat vinden ze belangrijk? Kennis up-to-date houden en delen over de grenzen heen is erg leuk. Iedereen die zoiets doet komt enthousiast terug.

Resultaat

De afgelopen vier jaar hebben we heel veel bereikt. Internationalisering zit tussen de oren bij alle docenten en is voor een behoorlijk deel al verweven in het curriculum. We hebben een fysieke plek, een international desk, die studenten op weg helpt; het begint echt vruchten af te werpen. Dat hoor ik ook terug van collega HBO-I opleidingen. Zo zijn we al gevraagd om voor andere ICT-opleidingen een workshop te verzorgen over hoe je internationalisering opzet en of ze ons kunnen inhuren.

De komende jaren gaan we verder uitbouwen. Naast minors en exchanges zou ik graag meer projecten doen met buitenlandse hogescholen. We hebben nu een netwerk van echt kwalitatieve buitenlandse partners, die graag met ons samenwerken. Daarmee voldoen we ook aan het vijfde doel: het verbeteren van onze internationale reputatie. Ik ben trots op wat we hebben bereikt.”

Uitgaande mobiliteit van studenten

Resultaten op een rij

  • Ontwikkeling visie en strategie internationalisering
  • Koppeling naar Fontysbrede doelen
  • Module Intercultural Awareness voor studenten en docenten
  • International Desk
  • Internationalisation@home
  • Netwerk internationale hogescholen zowel binnen als buiten Europa
  • Vrijwel alle basisprofielen werken samen met English Stream
  • International Exchanges binnen en buiten Europa
  • Samenwerking binnen Fontys