SlideshowSlideshow

Fontys ICT

Brengt het beste in mensen én omgeving naar boven

Technology Enhanced Learning

Fontys Hogeschool ICT

Technology Enhanced Learning

5. Technology Enhanced Learning

‘Wat kan technologie bijdragen aan onderwijs?’

https://www.youtube.com/watch?v=9pQ_kry2cZM (403)

Ambitiethema video - juni 2015

Op welke manier kan technologie een bijdrage leveren aan een optimale leeromgeving? Dat is de vraag waar het themateam Technology Enhanced Learning (TEL) zich over buigt. Projectleider Lieke Buiks en teamlid Fleur Deenen geven een beeld van de ontwikkelingen.

Lieke: “Op TEL-gebied is er veel gebeurd de afgelopen jaren. De inzet van technologische middelen door docenten, in welke vorm dan ook, wordt steeds groter. Er is natuurlijk ook heel veel mogelijk. Waar wij ons met name de laatste twee jaar mee bezig hebben gehouden is de didactiek achter de technologie. Je kunt allerlei tools inzetten, maar het draait vooral om wat de technologie bijdraagt aan het onderwijs.”

Het draait vooral om wat de technologie bijdraagt aan het onderwijs

De kracht van Canvas

Fleur: “Tijdens de looptijd van dit Ambitieplan hebben we een enorme ontwikkeling doorgemaakt met Canvas. Dit is ons Learning Management System, dat vier jaar geleden is geïntroduceerd. Canvas is een online leeromgeving voor studenten en docenten, waarop ontzettend veel kennis wordt aangeboden en gedeeld. In het kort: in Canvas wordt het leermateriaal voor studenten ontsloten. Met behulp van modules wordt de leerroute van de student inzichtelijk gemaakt. Canvas maakt het mogelijk gevarieerde werkvormen in te zetten. Denk hierbij aan het online houden van discussies, quizzen, peer-review en uploaden van presentaties. En nog meer onderscheidend, de mogelijkheid om binnen Canvas te werken met feedpulse, competence profiling en een persoonlijk portfolio. Omdat de kennisoverdracht veelal online plaatsvindt, is tijdens de bijeenkomsten meer ruimte voor interactie, actieve werkvormen en samenwerken. Het feit, dat er nu één centrale plaats is voor alle content, inleveren, beoordelingen en feedback vinden studenten en docenten erg prettig. De functionaliteit van Canvas wordt voortdurend doorontwikkeld en alle nieuwe zaken worden vooraf uitgebreid getest door een groep key-users. De reacties die we krijgen op Canvas zijn overwegend erg positief.”

Je kunt allerlei tools inzetten, maar het draait vooral om wat de technologie bijdraagt aan het leren van studenten.

Didactische waarde

Lieke: “Om Canvas goed te kunnen gebruiken, hebben we een cursus ontwikkeld voor docenten. Zo leren zij de verschillende functionaliteiten en mogelijkheden van het systeem goed kennen. Docenten kunnen professionaliseren op het gebied van TEL door hun MKO te behalen. Via Canvas bieden we literatuur en voorbeelden aan, zodat ze zelf hun eigen onderwijs kunnen verbeteren. Als themateam zijn we ook aanspreekpunt. Zo wilde een docent tijdens een semester het principe van ‘flipping the classroom’ inzetten (studenten bestuderen de aangereikte informatie zoals internetbronnen, instructiefilmpjes en documentatie en verwerken de opgedane kennis vervolgens onder begeleiding van de docent in hun eigen applicatie). Hiervoor adviseren we aan de hand van de onderliggende principes, welke tools en methodes het beste passen bij het doel van de docent.”

Activerend onderwijs

Lieke: “Om te komen tot een optimale inzet van technologie in het onderwijs wilden we nog een stap extra doen: elkaars kennis gebruiken. Daarvoor hebben we de TEL Hero-campagne opgezet. Een TEL Hero is een docent of ondersteuner die technologie op een bijzondere of succesvolle manier inzet in het onderwijs. Dat hoeft geen hoogdravende tool te zijn, het kan ook met hele eenvoudige middelen. Zo heeft één van onze docenten, Hans van Stam, gamification in zijn leermodule toegepast. Het wedstrijdelement maakte het voor studenten extra interessant en motiverend.

De TEL Hero campagne hebben we verder ondersteund met lunchbijeenkomsten, krukjes met TEL-wijsheden, posters en vlogs. Daarmee is het vooral een uitnodiging voor collega’s  in contact te komen met de betreffende docent en bij wijze van spreken bij de koffieautomaat kennis en ervaringen uit te wisselen. Met de campagne hebben we TEL op de kaart gezet bij FHICT. Docenten zijn zich bewust van het belang van TEL en de mogelijkheden. Het levert interessant en activerend onderwijs op.”

Klik voor een vergroting

Bekijk alle TEL Hero Vlogs!

Resultaten op een rij

  • Inrichten Canvas
  • Implementatie Canvas
  • Docenten trainen in het gebruik van Canvas
  • MKO-module Technology Enhanced Learning
  • Realisatie diverse plug-ins met extra tools in Canvas
  • Stapsgewijs invoeren nieuwe didactiek
  • Realisatie Feedpulse, longitudinale feedback via Canvas
  • TEL Hero campagne voor bewustwording en gebruik
  • Alle studenten werken met Canvas