Slideshow

Fontys School of Information
and Communication Technology

Brings out the best in people and the environment

Ambitiethema's

Fontys Hogeschool ICT

Ambitiethema's
Menu 2013/2017: Home Over Ambitieplan Ambitiethema's Reflectie Colofon

Ambitiethema's: resultaten, verbinding, ervaringen

In de onderliggende pagina's geven projectleiders, thema-teamleden, docenten en studenten hun beeld van de ontwikkelingen en resultaten op de 8 ambitiethema’s en het thema 0 Optimalisatie van bedrijfsprocessen. Deze toelichtingen kunnen onmogelijk alle resultaten beschrijven. Per ambitiethema is een keuze gemaakt, maar er is nog veel meer te vertellen. Bovendien zien we dat er aantrekkelijke kruisbestuivingen zitten tussen de thema’s. Talentontwikkeling en student-nabij onderwijs blijken krachtige concepten,  waardoor de ambitiethema’s steeds meer aan elkaar verbonden zijn geraakt. Zo ontstaat een coherent geheel over de ambitiethema’s heen. In de afrondende fase van dit project is dat een resultaat om trots op te zijn.

Wil je er meer over weten? Dan nodigen wij je van harte uit contact op te nemen.