SlideshowSlideshow

Fontys Hogeschool ICT

brengt het beste in mensen naar boven

Ambitieplan 2013 - 2017

Fontys Hogeschool ICT

Ambitieplan 2013 - 2017

Onverminderd ambitieus

In 2013 formuleerde Fontys Hogeschool ICT haar ambities. Vier plus één jaar werkten we intensief aan de realisatie ervan. Een uitdaging, want FHICT is in die tijd enorm gegroeid. Wat betekent, dat wij tussen de organisatorische groeistuipen door - met steeds meer en nieuwe collega’s en studenten - de tijd, ruimte en overzicht moesten vinden te reflecteren op onze eigen prestaties. En om de verworven inzichten te verwerken in plannen en acties om de organisatie steeds verder te verbeteren. Daarin zijn wij goed geslaagd.

Hoewel dit ambitieplan een afronding krijgt, betekent dat niet dat onze ambities stilstaan. Sterker nog: wij zijn onverminderd ambitieus. Onze drive om het nόg beter te doen is alleen maar toegenomen. Wij zijn vijf jaar geleden vertrokken vanuit onze missie ‘Fontys Hogeschool ICT brengt het beste in mensen naar boven’. Die missie staat nog steeds als een huis en blijft de leidraad waarlangs wij de organisatie ontwikkelen. Het beste in mensen naar boven brengen, gaat op voor onze studenten, voor onze docenten én voor de ondersteunende organisatie.

https://www.youtube.com/watch?v=qEmFI1YNXkU (403)

Ambitiethema video - juni 2015

Wij zien uit naar de volgende visitatie, waarin wij kunnen laten zien op welke manier wij (vernieuwend) onderwijs inzetten om studenten te transformeren in vaardige, zelfbewuste en kritische professionals. Docenten transformeren in vaardige, zelfbewuste en inspirerende coaches. En het ondersteunend team in vaardige, zelfbewuste facilitators. Student-nabij onderwijs was nog nooit zo nabij!

Op deze site lees je - per ambitiethema - over de ontwikkelingen die wij doormaakten en de resultaten die wij bereikten

Ambitieplan boekjes als PDF

Hieronder kunt u de drie ambitiethema boekjes downloaden als PDF.